1 629 0
Тематичне оцінювання з тем « Вільне падіння. Рівномірний та нерівномірний рух по колу. Рівноприскорений рух».


Тематичне оцінювання з тем « Вільне падіння. Рівномірний та нерівномірний рух по колу. Рівноприскорений рух».