4 254 0
Тематична контрольна робота з теми «Рівномірний рух, Середня швидкість нерівномірного руху. Рівноприскорений рух»


Тематична контрольна робота з теми «Рівномірний рух, Середня швидкість нерівномірного руху. Рівноприскорений рух»
1 992 0
Лабораторна робота « Виготовлення найпростішого оптичного приладу» та розв’язок задач з використання міжпредметних зв’язків фізики і математики.


Інноваційні технології навчання на основі міжпредметних зв’язків математики і фізики.
2 627 0
Урок з використанням інтерактивних методів навчання з фізики на тему: Підготовка до семестрової контрольної роботи. Розв’язування задач


Мета: поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів з тем «Починаємо вивчати фізику» і «Будова речовини». На уроці розв’язування задач з використанням ігрових та інтерактивних методів, показати необхідність застосування цих методів, що сприяє глибокому засвоюванню знань , активізують навчальну діяльність учнів, підвищують інтерес до предмета, покращують емоційне забарвлення уроку. Під час розв’язування задач створювати сприятливі умови для прояву ініціативи і самостійності учнів, розвивати їх творчий потенціал, вміння вести пошукову та пізнавальну діяльність, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати культуру розумової діяльності, прагнення до вдосконалення своїх знань, вміння працювати в колективі.