3 111 0
Лабораторна робота «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань»

Лабораторна робота «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань»


Мета уроку:
Навчальна. Дослідити як залежить період коливань математичного маятника від довжини нитки. Навчити розраховувати період коливань маятника за різними формулами. Удосконалювати вміння учнів розраховувати похибку експерименту.
Розвивальна. Розвивати логічне мислення учнів,, вміння користуватися програмами Майкрософт.
Виховна. Виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; виховувати учнів працювати в парах та групах.