3 969 0
Тематична контрольна робота з теми «Рівномірний рух, Середня швидкість нерівномірного руху. Рівноприскорений рух»


Тематична контрольна робота з теми «Рівномірний рух, Середня швидкість нерівномірного руху. Рівноприскорений рух»