1 840 0
Лабораторна робота « Виготовлення найпростішого оптичного приладу» та розв’язок задач з використання міжпредметних зв’язків фізики і математики.


Інноваційні технології навчання на основі міжпредметних зв’язків математики і фізики.